Д-р Даниел Илиев

Go to content

Main menu

Пластика на отворен синус

УслугиПерфорация на максиларния синус се получава при определени анатомични предпоставки за това. В релация с максиларния синус са всички странични зъби от кучешкия зъб до мъдреца на горна челюст. Анатомично най-близо до максиларния синус са вторият и първият молар, след това премоларите и мъдрецът, и най-далече е кучешкият зъб. Комуникация с максиларния синус при екстракция на зъби може да се получи при:
  - анатомична близост между върховете на корените на зъбите на горна челюст и синуса
  - наличие на патологични образувания –
като грануломи, кисти, които изтъняват преградата между върховете на корените на зъбите и дъното на синуса
  - грубо манипулиране с инструментите за екстракция на зъби
Симптомите за комуникация с максиларния синус са:
  - поява на въздушни мехурчета, смесени с кръвта в алвеолата на извадения зъб
  - преминаването на въздух към устата през алвеолата
  - преминаване на течност от устата в носа при пиене

 
Back to content | Back to main menu