Д-р Даниел Илиев

Go to content

Main menu

Мостови конструкции и дъгова стабилизация

УслугиКогато липсват един или няколко зъби (поради изваждане), на тяхно място се поставя мост. Той се фиксира неподвижно като за възстановяване на дефекта се използват съседните налични зъби. Мостът възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява говора и естетиката.
Тези възстановявания имат метална основа, която се покрива със слой от порцелан.

                 
            ПРЕДИ                                                                               СЛЕД


              
            ПРЕДИ                                                                               СЛЕД

Стъклени опори ZX-27 за неподвижни конструкцииСистемата стъклени опори ZX-27 е създадена преди 16 години от унгарски зъботехник. Самият той обучава зъботехниците, които получават международно признат сертификат за изработване на специални фиксирани мостови конструкции върху стъклена опора ZX-27.
Системата е уникална, защото елиминира проблема на липсващи собствени опорни зъби. Освен това не е необходима никаква хирургична интервенция. Стъклените опори ZX-27 са произведени от специален материал, който се задържа безпроблемно към лигавицата на челюстта и така замества липсващите собствени опорни зъби. Системата работи успешно в случаи на липсващи задни зъби, когато не желаете хирургично поставяне на импланти.
Тази система е нова надежда за много пациенти, защото гарантира естетика и фиксирани мостови конструкции,  дори в случаи, в които се препоръчват само частични снемаеми протези.


Back to content | Back to main menu