Д-р Даниел Илиев

Go to content

Main menu

Ортодонтия

Услуги

В кабинета д-р Илиев работи с д-р Кети Йовчева - докторант и преподавател в катедра Ортодонтия към Медицински университет, гр. Пловдив.

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите. Основните й цели са оптимизиране на функциите на лицево-челюстния комплекс и постигане на оптимална естетика на съзъбието и прилежащите структури.
Ортодонтските деформации не са само естетичен дефект. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси. С подреждането на зъбите се възстановява хармонията между устните, брадичката и носа и се подобрява общия вид на лицето в профил и фас. Зъбите се явяват подпора на устните и до голяма степен определят колко изразени ще са бръчките около устата, затова хубавата зъбна редица може да скрие години от лицето.

Защо възникват ортодонтските деформации?


Вредни навици. Така невинното на пръв поглед смучене на пръст постепенно променя посоката на нормалния растеж на лицевите кости, водейки до все по-трудни за лечение деформации с напредване на възрастта. По подобен начин действа и неправилното и продължително използване на биберона. Колкото по-рано бъдат отстранени тези навици, толкова по-лесно ще могат да бъдат коригирани последиците в захапката и ще бъде успешно ортодонтското лечение.
Нехармоничен генетично обусловен растеж на челюстите. Това са едни от най-трудните за лечение деформации - например обратните захапки.
Несъответствие между размера на зъбите и костната основа. Най-честата причина за "кривите зъби"
Ортодонтското лечение може да се провежда във всички възрасти. Най-добре е първият преглед при ортодонт да се направи на 6-7 годишна възраст и той да определи дали има нужда от лечение, кога е най-добре да започне то и с какви апарати. Ако на този етап не се налага някаква намеса, е добре да се направи втора и трета консултация през 1 – 1,5 година, за да се проследи смяната на зъбите и да се избере най-подходящия момент за намеса, така че с възможно по-леки апарати за по-кратко време да се постигне максимален резултат.

Основни лечебни средства в ортодонтията.


Снемаемите апарати (пластмасовите шини) са подходящи за деца с млечно и смесено съзъбие – обикновено до 11 – 12 годишна възраст. При нужда брекети могат да се поставят и на 8 – 9 годишни деца, но обикновено изчакваме да пробият почти всички постоянни зъби.
При пациенти с постоянни зъби брекетите са единствения начин да се подредят зъбите и да се коригира захапката. Брекетите са метални или керамични пластинки, които се позиционират внимателно върху повърхността на всеки зъб. Те са така устроени, че позволяват преместване на зъба в три равнини, което позволява постигане на правилен краен резултат. Ортодонтското лечение е продължително – около 1,5–2 години в зависимост от конкретния случай. Причината за това е, че преместването на зъбите е свързано с резорбция на кост и с образуване на нова. Пълноценна нова кост може да се образува под действието на слаба сила, действаща постоянно за дълго време. По време на лечението са нужни посещения за активиране на брекетите през 4, 6 или 8 седмици в зависимост от етапа на лечение. По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението, но не го правят невъзможно. Понякога се налагат и извънредни посещения поради разлепен брекет, бодяща тел и др., затова най-добре е човек да се лекува там, където живее.

Запазването на получения резултат е важно колкото самото лечение. След свалянето на брекетите задължително се слага апарат (ретенционен апарат, ретайнер), който държи зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. Обикновено това е съвсем тънка, но много здрава тел, която се залепва върху задната повърхност на долните и на горните резци и кучешки зъби. Тя е много елегантна, не се вижда и не пречи на говора и на храненето. Трябва да стои поне колкото е било активното лечение. През този период пациентите идват през 6 месеца, за да се уверим, че всичко е наред.

Back to content | Back to main menu